Spanyol nyelvtanfolyamok

A magánórákon kívül időszakosan spanyol nyelvtanfolyamokat is indítok. Ezek a nyelvkurzusok bár nem adnak bizonyítványt, a nyelviskolákat kihagyva egyenesen velem, a tanárral találkozol csak, így nem kevés időt és pénzt megspórolva a spanyol nyelv megtanulásával.

Csoportos óráimon digitális kiegészítő tananyagot használok, amelyet a Google Classroom-ban osztok meg a tanulókkal.

Az alábbiakban elolvashatod, mit is tartalmaznak a 100 órás spanyol nyelvtanfolyamok a szintek szerint.

Következő induló tanfolyam: B1, középhaladó

A kurzus várható kezdése: 2021.05.31.

Jelentkezési határidő: 2021. május 25.

A1 - kezdő spanyol nyelvtanfolyam

 • Kiejtés
 • Bemutatkozás
 • Tárgyak, személyek tulajdonságainak, helyének leírása
 • Család bemutatása
 • Hasonlítás
 • Időjárás
 • Ízlés, fájdalom, tetszés, preferenciák kifejezése
 • Szabadidős tevékenységek
 • Vásárlás
 • Véleményezés
 • Kötelesség kifejezése
 • Múlt idő
 • Felszólító mód
A 100 órás kurzus alatt a Prisma tankönyvcsomag A1-es szintnek megfelelő kézikönyvét és munkafüzetét használjuk.

A2 - kezdő-haladó nyelvtanfolyam

 • Személyek, tárgyak pontos helyének megadása
 • Köszönetnyilvánítás
 • Mások bemutatása
 • Telefonbeszélgetés
 • Egyet nem értés kifejezése
 • Múltbéli események elmesélése, leírása
 • Történelmi események elbeszélése
 • Életút elmesélése
 • Csalódás, csalódottság kifejezése
 • Kötelesség kifejezése
 • Múltbéli szokások leírása
 • Egy esemény körülményeinek leírása
 • Feltételezések
 • Ígérettétel
 • Jövőbeli cselekvések elmesélése
 • Múltbéli feltételezések
 • Tanácsadás és javaslatok
 • Engedélykérés és adás
 • Tiltás kifejezése
 • Parancsok, utasítások adása
 • Kívánság, kérés kifejezése
Valamint fogunk beszélni a tévéről, rádióról, utazásról, szabadidőről, történelmi eseményekről, önéletrajzról, internetről, esküvőről, bókokról, a házimunkákról, az iskoláról, a találmányokról, mesékről, az orvoslásról, a családi élet szabályairól és sok más témáról.
A 100 órás kurzus alatt a Prisma tankönyvcsomag A2-es szintnek megfelelő kézikönyvét és munkafüzetét használjuk.

B1 - középhaladó nyelvtanfolyam

 • Múlt idők teljes körű használata
 • Érdeklődés kifejezése és felkeltése
 • Engedélyadás
 • Meggyőzés
 • Tanácsadás, javaslattétel, utasítás, felajánlás
 • Kívánság kifejezése
 • Valószínűség kifejezése
 • Csodálkozás kifejezése
 • Aggodalom kifejezése
 • Megnyugtatás
 • Véleményezés és értékelés
 • Érvelés
 • Kérés a kért dolog részletes körülírásával
 • Egy esemény okának a kifejezése
 • Magyarázat, bocsánatkérés
 • Bosszúság, beletörődés kifejezése
 • Következmény és cél kifejezése
 • Reklamáció írása
 • Segítség, szívesség felajánlása
 • Bocsánatkérés
De érinteni fogjuk a társas kapcsolatok, az edzőterem, a tanulmányok és oktatás témáit, az irodalom és mozi világát, a környezetvédelmet, a reklámokat, a divatot, a szenvedélyeket, szokásokat, az egészséget és a szépséget valamint a vásárlást is.
A B1-es 100 órás spanyolkurzus alatt a Prisma B1 tankönyvet és munkafüzetet használjuk.

B2 - Haladó spanyol nyelvtanfolyam

 • Múltra vonatkozó viták
 • Információ átadása
 • Meglepettség kifejezése
 • Értékelés
 • Szóbeli és írásbeli érvelés
 • Múltbeli feltételezés leírása
 • Jelen és jövőidejű feltételezések leírása
 • Véleménynyilvánítás
 • Érzelmek kifejezése
 • Függőbeszéd használata
 • Vonatkozói névmások
 • Feltételes mondatok
Azonban megismerkedünk olyan középfokú nyelvvizsgákkal kapcsolatos témakörökkel is, mint például az egészség, az új telekommunikációs eszközök, a szabadidő, a zene, a festészet, a munka világa, a család, a gasztronómia vagy a sport.
A B2-es 100 órás spanyolkurzus alatt a Prisma B2 tankönyvet és munkafüzetet használjuk.